İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfımız  kurulduğu 2008 yılından itibaren Odunpazarı İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan vatandaşlarımıza yönelik çeşitli ayni ve nakdi yardım faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik faaliyetler sürdürülmüştür.
 
VAKIF TARAFINDAN YAPILAN AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR
 
Yakacak
2017 Kış döneminde 4.039 haneye toplam 9.000 Ton kömür teslim edildi.  
 
Gıda
450 haneye erzak kolisi ve 250 haneye de çocuk kolisi teslim edildi.
 
Giyim
Bağışlar yoluyla temin edilen mont, kaban ve ayakkabılar 560 çocuğumuza ulaştırıldı.
 
Sağlık
  • Tıbbi Araç – Protez – Cihaz Yardımları
Çeşitli sağlık problemleri sebebiyle işitme cihazı, ortez – protez v.b. tıbbi malzeme kullanması gereken 13 vatandaşımıza tıbbi malzeme desteği sağlandı.
  • İlaç Yardımı
Sağlık primleri devlet tarafından ödenenler statüsünde yer alan(60/c1,60/c3) yer alan 285 vatandaşımıza ilaç katılım payı yardımı yapıldı.
 
Eğitim
Okula devam eden çocukları bulunan 135 haneye ayni ve nakdi olmak üzere eğitim yardımı yapıldı.
 
Nakdi Yardımlar
Vakfımıza başvuruda bulunmuş veya vakfımızca tespit edilen ve Mütevelli Heyetince muhtaçlığına karar verilen 5.375 haneye nakdi yardımda bulunuldu.
 
Barınma
İkamet ettikleri konutta kira karşılığında ikamet eden ve kiralarını ödeme güçlüğü çeken 480 haneye kira yardımı yapıldı.
 
Diğer Özel Amaçlı Yardımlar
Yangın, Sel, Deprem v.b durumlarda vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 haneye nakdi yardımda bulunuldu.
 
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
 
2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları
713 hanede yaşayan 65 Yaşını Doldurmuş toplam 807 kişiye Yaşlı Aylığı, 897 hanede yaşayan en az %40 engel oranına sahip toplam 948 kişiye Engelli Aylığı ve 91 hanede yaşayan 108 kişiye de Engelli Yakını Aylığı bağlandı.
 
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Yardım Programı
322 kadın vatandaşımıza, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılacak şekilde aylık bağlandı.
 
Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı Uygulamaları
Fayda sahibi kişilerin önceden belirlenmiş birtakım şartları yerine getirmeleri ile sağlanan yardım programı kapsamında 1.034 haneye Şartlı Eğitim Yardımı, 551 haneye Şartlı Sağlık Yardımı, 39 haneye de Şartlı Gebelik Yardımı başlatıldı.
 
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı
111 aileye aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılacak şekilde aylık bağlandı.
 
Asker Çocuğu Yardım Programı
11 hanede yaşayan toplam 14 kişiye çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılacak şekilde aylık bağlandı.
 
Öksüz/Yetim Yardım Programı
24 hanede yaşayan toplam 40 kişiye çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılacak şekilde aylık bağlandı.
 
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
Vakfımızca 675 haneye Sosyal Uyum Yardımı programı başlatıldı.
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESPİTİ
Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespitine İlişkin işlemler 01.01.2012 tarihinden bu yana SYD Vakıfları tarafından yapılmakta olup Vakfımızca 2017 yılı içerisinde toplam 1.676 adet Gelir Tespiti işlemi yapıldı.
 
 
Vakfımızca 2017 yılı içerisinde yürütülen tüm yardım faaliyetleri kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden 5.963 hanedeki 18.382 kişiye toplam 13.625.974,25TL tutarında yardım yapıldı.