65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR (2022 SAYILI KANUNA GÖRE)

 

 BAŞVURU KOŞULLARI:

1- 65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan vatandaşlar.

2- 65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekkülle hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

 

GEREKLİ BELGELER:

1-Talep formu (Mal Müdürlüğünden)

 

2-Vukuatlı Nüfus örneği