Tüketiciler ile satıcı ve hizmet sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla ayda iki kez yapılan,  her ay ortalama 200-250 arası uyuşmazlığın çözüldüğü, Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti 31.07.2018 tarihli  toplantısı, Kaymakamlığımız Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
        Kaymakam Cemal ŞAHİN Başkanlığında yapılan toplantıya, Tüketici Derneği Temsilcisi Ali ACAR, Barolar Birliği temsilcisi Ezgi KEÇECİOĞLU, Esnaf Odası Temsilcisi Fethi ÖZKARA, Belediye temsilcisi Fikret UYSAL, Ticaret Odası Temsilcisi Kasım TÜMENCİ katıldı.
        Kaymakam ŞAHİN,  6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hukuk sistemimize dahil olan tüketici hakem heyetinin önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduğunu, böylece hukuk sistemimizin yükünün  hafifletildiğini söyleyerek,  2017-2018 verilerini genel olarak değerlendirdi.
        Toplantıda,  İlçe Hakem Tüketici Heyetine, tüketicilerden gelen şikayetler değerlendirilerek, gündemde bulunan şikayetler hakkında 225  karar verildi.
        Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kaymakamlığımız İlçe Tüketici Hakem Heyetine 01.01.2017 tarihinden itibaren online işlem yapma yetkisi verilmiş olup, 2017 yılında 5617 karar alınmış, bunlardan 4392'si lehte 1225'i aleyhte değerlendirilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayına kadar  3002 karar alınmış, bu başvurulardan 2306 lehte, 696 aleyhte değerlendirilmiştir.