On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma sürecine dahil olması hedeflenmektedir.Bu kapsamda toplumun  tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla Kalkınma Baaknlığı tarafından bir anket çalışması düzenlenmektedir.
Vatandaş Anketi için tıklayınız.