Birim Tel Fax
Odunpazarı Belediye Başkanlığı 213 30 30 227 96 07
İlçe Jandarma Komutanlığı 221 11 01 230 98 86
İlçe Emniyet Müdürlüğü 221 67 40 221 72 98
İlçe Nüfus Müdürlüğü 2332233 2322288
Malmüdürlüğü 221 20 23 221 68 17
İlçe Müftülüğü 230 40 30 230 45 47
İlçe Sağlık Müdürlüğü 218 04 85 218 04 85
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 230 60 61 230 40 10
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 310 10 56 310 40 95
İlçe Tapu Müdürlüğü 280 10 38-60 237 22 33
İlçe Sosyal Yard. ve Day. Vakf. Başk. 230 21 81 230 21 14
İlçe Halk Kütüphanesi 225 53 25 -
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 250 10 87 239 51 50
İlçe Tüketici Hakem Heyeti 221 15 89 -
Sosyal Hüzmet Merkezi 221 10 03 221 10 13